Jumat, 07 Desember 2012

Q.S Al Ma'arij 1-18KEPASTIAN DATANGNYA SIKSAAN TERHADAP ORANG-ORANG YANG KAFIR.
 1. Seorang peminat telah meminta kedatangan siksa yang pasti terjadi.
 2. terhadap orang-orang yang kafir! Siksaan mana, tidak seorangpun yang dapat menolaknya.
 3. Siksaan yang datang dari Allah, yang mempunyai tempat-tempat naik bertahap.
 4. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap ke hadapan Tuhan dalam sehari, yang ukurannya sama dengan limapuluh ribu tahunPerkataan "limapuluh ribu tahun" menggambarkan bagaimana jauh dan tingginya tingkat alam rohaniah itu. Sehingga kalau diambil perumpamaan dengan alam benda, maka malaikat dan Jibril jika hendak menghadap Tuhan memakan waktu satu hari. Apabila dilakukan oleh manusia memakan waktu limapuluh ribu tahun..
 5. Karena itu bersabarlah kamu menurut cara yang sebaik-baiknya.
 6. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh,
 7. sedangkan Kami melihatnya dekat.
 8. Pada hari, di mana langit seperti cairan logam,
 9. dan gunung-gunung beserpihan bagai bulu ditiup angin.
 10. Dan tidak ada seorang teman akrabpun yang menanyakan temannya,
 11. padahal mereka saling memandang. Orang-orang yang berdosa itu menginginkan: kiranya dia dapat menebus dirinya dari siksaan pada hari itu dengan anak-anaknya,
 12. dengan isteri dan saudaranya,
 13. dengan kaum kerabatnya yang dahulu pernah melindunginya,
 14. dan penduduk bumi semuanya, Kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya.
 15. Sekali-kali tidak dapat! Sesungguhnya neraka itu adalah api yang menyala,
 16. yang mengupas kulit kepala,
 17. yang mengambil orang yang membelakang dan berpaling dari kebenaran.
 18. dan yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannyaMaksudnya, tidak mau mengeluarkan zakat, dan menafkahkannya ke jalan yang benar..

0 komentar:

Posting Komentar

 

Terpopuler

Terpopuler Bulan Ini

Terpopuler Minggu Ini